Directors and executives / Organizational Structures - CORPORATE PROFILE

Directors and executives23/10/2023

President, C.E.O
Noboru Okubo
Directors
Toyotsugu Miyamura
Senior Executive Managing Officer,ICT for Public Market Executive Manager,Division General Manager,Educational ICT Division
Akio Shirakata
Senior Executive Managing Officer,ICT Engineering Executive Manager,Division General Manager,Systems Engineering Division
Toshiji Hayashi
Executive Managing Officer,Finance Management Executive Manager
Satoshi Koyanagi
Senior Executive Officer,Sales Management Group Executive Manager
Shoichiro Satoh
Senior Executive Officer,Corporate Operations,Human Resources & General Affairs Management Group Executive Manager,Corporate Planning Department General Manager,Corporate Communication Department General Manager
Kuniharu Takemata
Director
Keiji Imajo
Director
Masako Tanaka
Director
Senior Executive Officer
Masami Miyoshi
Masahiro Tsuchiya
Yoshihiro Takahashi
Hideto Iwase
Keiji Takasaki
Executives
Yuji Yoshinaga
Hideo Sakaguchi
Asafumi Kiuchi
Shigenari Nahata
Yoshiatsu Murata
Hiroyasu Ito
Takeshi Nakamura
Kiyoshi Machida
Group Executive
Officer
Toshihide Shinke
Yoshikazu Jitsumoto
Masaharu Iwata
Katsumi Fumuro
Permanent auditors
Shoichiro Takai
Yoshio Murakami
Yukihiro Nozawa
Akio Yamada

Organizational structure